Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.7 x 28.0 x 7.7 | Peso = 165 g Lançamento

Squeeze Personalizado

SQ287
L 7.7 | A 28.0 | P 7.7 cm
165 g | 1000 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.5 x 23.5 x 6.5 | Peso = 80 g Lançamento

Squeeze Personalizado

SQ283
L 6.5 | A 23.5 | P 6.5 cm
80 g | 550 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.3 x 23.3 x 7.3 | Peso = 90 g

Squeeze Personalizado

SQ280
L 7.3 | A 23.3 | P 7.3 cm
90 g | 640 ml

Squeeze Personalizado com Infusor | Dimensões (L x A x P): 7.8 x 23.5 x 9.5 | Peso = 135 g

Squeeze Personalizado com Infusor

SQ277
L 7.8 | A 23.5 | P 9.5 cm
135 g | 750 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.4 x 24.8 x 7.4 | Peso = 120 g

Squeeze Personalizado

SQ276
L 7.4 | A 24.8 | P 7.4 cm
120 g | 700 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.8 x 23.0 x 6.8 | Peso = 90 g

Squeeze Personalizado

SQ265
L 6.8 | A 23.0 | P 6.8 cm
90 g | 600 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.8 x 20.5 x 6.8 | Peso = 105 g

Squeeze Personalizado

SQ263
L 6.8 | A 20.5 | P 6.8 cm
105 g | 550 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.3 x 18.3 x 11.2 | Peso = 130 g

Squeeze Personalizado

SQ264
L 7.3 | A 18.3 | P 11.2 cm
130 g | 550 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.0 x 23.0 x 7.0 | Peso = 105 g

Squeeze Personalizado

SQ262
L 7.0 | A 23.0 | P 7.0 cm
105 g | 680 ml

Squeeze com Borrifador Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.0 x 26.0 x 10.0 | Peso = 155 g

Squeeze com Borrifador Personalizado

SQ252
L 7.0 | A 26.0 | P 10.0 cm
155 g | 650 ml

Squeeze Garrafa Personalizado | Dimensões (L x A x P): 9.5 x 25.2 x 9.5 | Peso = 159 g

Squeeze Garrafa Personalizado

GT94
L 9.5 | A 25.2 | P 9.5 cm
159 g | 1200 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 8.0 x 24.8 x 7.3 | Peso = 145 g

Squeeze Personalizado

SQ241
L 8.0 | A 24.8 | P 7.3 cm
145 g | 700 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.9 x 25.7 x 6.9 | Peso = 100 g

Squeeze Personalizado

SQ226
L 6.9 | A 25.7 | P 6.9 cm
100 g | 600 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.5 x 26.5 x 7.5 | Peso = 155 g

Squeeze Personalizado

SQ218
L 7.5 | A 26.5 | P 7.5 cm
155 g | 800 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 9.2 x 20.0 x 7.5 | Peso = 92 g

Squeeze Personalizado

SQ217
L 9.2 | A 20.0 | P 7.5 cm
92 g | 600 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 8.6 x 26.7 x 9.0 | Peso = 168 g

Squeeze Personalizado

SQ209
L 8.6 | A 26.7 | P 9.0 cm
168 g | 1100 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.8 x 28.5 x 7.8 | Peso = 184 g

Squeeze Personalizado

SQ208
L 7.8 | A 28.5 | P 7.8 cm
184 g | 1000 ml

Squeeze Galão Personalizado | Dimensões (L x A x P): 13.3 x 28.9 x 13.3 | Peso = 262 g

Squeeze Galão Personalizado

SQ207
L 13.3 | A 28.9 | P 13.3 cm
262 g | 2200 ml

Squeeze Dobrável Personalizado | Dimensões (L x A x P): 11.0 x 21.8 x 6.4 | Peso = 28 g

Squeeze Dobrável Personalizado

SQ189
L 11.0 | A 21.8 | P 6.4 cm
28 g | 460 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 9.6 x 25.3 x 6.5 | Peso = 106 g

Squeeze Personalizado

SQ183
L 9.6 | A 25.3 | P 6.5 cm
106 g | 700 ml

Squeeze  Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.6 x 23.0 x 6.6 | Peso = 109 g

Squeeze Personalizado

SQ178
L 6.6 | A 23.0 | P 6.6 cm
109 g | 590 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.0 x 22.5 x 7.0 | Peso = 142 g

Squeeze Personalizado

SQ171
L 7.0 | A 22.5 | P 7.0 cm
142 g | 610 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 10.0 x 31.0 x 10.0 | Peso = 240 g

Squeeze Personalizado

SQ163
L 10.0 | A 31.0 | P 10.0 cm
240 g | 1500 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.3 x 23.3 x 7.3 | Peso = 90 g

Squeeze Personalizado

SQ158
L 7.3 | A 23.3 | P 7.3 cm
90 g | 700 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.5 x 19.7 x 9.5 | Peso = 50 g

Squeeze Personalizado

SQ157
L 6.5 | A 19.7 | P 9.5 cm
50 g | 550 ml

Squeeze  Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.6 x 22.5 x 7.4 | Peso = 137 g

Squeeze Personalizado

SQ154
L 7.6 | A 22.5 | P 7.4 cm
137 g | 700 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 8.2 x 22.6 x 6.0 | Peso = 102 g

Squeeze Personalizado

SQ153
L 8.2 | A 22.6 | P 6.0 cm
102 g | 730 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.4 x 24.1 x 8.7 | Peso = 153 g

Squeeze Personalizado

SQ147
L 7.4 | A 24.1 | P 8.7 cm
153 g | 650 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 10.2 x 36.5 x 10.2 | Peso = 191 g

Squeeze Personalizado

SQ140
L 10.2 | A 36.5 | P 10.2 cm
191 g | 1500 ml

Squeeze Dobrável Personalizado | Dimensões (L x A x P): 11.0 x 21.8 x 6.4 | Peso = 28 g

Squeeze Dobrável Personalizado

SQ133
L 11.0 | A 21.8 | P 6.4 cm
28 g | 460 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.3 x 26.7 x 7.3 | Peso = 105 g

Squeeze Personalizado

SQ131
L 7.3 | A 26.7 | P 7.3 cm
105 g | 700 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.8 x 20.3 x 6.8 | Peso = 75 g

Squeeze Personalizado

SQ130
L 6.8 | A 20.3 | P 6.8 cm
75 g | 750 ml

Squeeze Dobrável  Personalizado | Dimensões (L x A x P): 11.9 x 26.0 x 3.0 | Peso = 25 g

Squeeze Dobrável Personalizado

SQ127
L 11.9 | A 26.0 | P 3.0 cm
25 g | 460 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.9 x 24.7 x 6.9 | Peso = 115 g

Squeeze Personalizado

SQ126
L 6.9 | A 24.7 | P 6.9 cm
115 g | 790 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.0 x 25.5 x 7.2 | Peso = 90 g

Squeeze Personalizado

SQ97
L 7.0 | A 25.5 | P 7.2 cm
90 g | 700 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 8.2 x 23.0 x 7.4 | Peso = 132 g

Squeeze Personalizado

SQ94
L 8.2 | A 23.0 | P 7.4 cm
132 g | 700 ml

Squeeze com Borrifador Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.6 x 25.0 x 6.6 | Peso = 157 g

Squeeze com Borrifador Personalizado

SQ87
L 6.6 | A 25.0 | P 6.6 cm
157 g | 600 ml

Squeeze com Borrifador Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.0 x 25.0 x 7.0 | Peso = 157 g

Squeeze com Borrifador Personalizado

SQ82
L 7.0 | A 25.0 | P 7.0 cm
157 g | 600 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.0 x 24.7 x 7.0 | Peso = 150 g

Squeeze Personalizado

SQ71
L 7.0 | A 24.7 | P 7.0 cm
150 g | 740 ml

Squeeze com Suporte para Smartphone Personalizado | Dimensões (L x A x P): 9.6 x 22.6 x 7.4 | Peso = 155 g

Squeeze com Suporte para Smartphone Personalizado

SQ72
L 9.6 | A 22.6 | P 7.4 cm
155 g | 750 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.7 x 24.5 x 7.0 | Peso = 87 g

Squeeze Personalizado

SQ74
L 6.7 | A 24.5 | P 7.0 cm
87 g | 600 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.0 x 24.9 x 7.0 | Peso = 161 g

Squeeze Personalizado

SQ76
L 7.0 | A 24.9 | P 7.0 cm
161 g | 700 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.6 x 24.5 x 4.7 | Peso = 138 g

Squeeze Personalizado

SQ79
L 6.6 | A 24.5 | P 4.7 cm
138 g | 600 ml

Squeeze Dobrável Personalizado | Dimensões (L x A x P): 13.0 x 26.0 x 3.0 | Peso = 27 g

Squeeze Dobrável Personalizado

SQ68
L 13.0 | A 26.0 | P 3.0 cm
27 g | 480 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.7 x 23.2 x 6.7 | Peso = 140 g

Squeeze Personalizado

SQ63
L 6.7 | A 23.2 | P 6.7 cm
140 g | 600 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 8.4 x 19.1 x 6.9 | Peso = 130 g

Squeeze Personalizado

SQ60
L 8.4 | A 19.1 | P 6.9 cm
130 g | 400 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 4.0 x 19.8 x 8.4 | Peso = 120 g

Squeeze Personalizado

SQ56
L 4.0 | A 19.8 | P 8.4 cm
120 g | 600 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.0 x 23.0 x 7.0 | Peso = 108 g

Squeeze Personalizado

SQ51
L 7.0 | A 23.0 | P 7.0 cm
108 g | 500 ml

Squeeze Prersonalizado | Dimensões (L x A x P): 8.0 x 26.0 x 6.5 | Peso = 195 g

Squeeze Prersonalizado

SQ50
L 8.0 | A 26.0 | P 6.5 cm
195 g | 800 ml

Squeeze Personalizada | Dimensões (L x A x P): 7.3 x 21.0 x 7.3 | Peso = 109 g

Squeeze Personalizada

SQ49
L 7.3 | A 21.0 | P 7.3 cm
109 g | 630 ml