Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.7 x 28.0 x 7.7 | Peso = 165 g Lançamento

Squeeze Personalizado

SQ287
L 7.7 | A 28.0 | P 7.7 cm
165 g | 1000 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.5 x 23.5 x 6.5 | Peso = 80 g Lançamento

Squeeze Personalizado

SQ283
L 6.5 | A 23.5 | P 6.5 cm
80 g | 550 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.3 x 23.3 x 7.3 | Peso = 90 g

Squeeze Personalizado

SQ280
L 7.3 | A 23.3 | P 7.3 cm
90 g | 640 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.4 x 24.8 x 7.4 | Peso = 120 g

Squeeze Personalizado

SQ276
L 7.4 | A 24.8 | P 7.4 cm
120 g | 700 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.8 x 23.0 x 6.8 | Peso = 90 g

Squeeze Personalizado

SQ265
L 6.8 | A 23.0 | P 6.8 cm
90 g | 600 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.8 x 20.5 x 6.8 | Peso = 105 g

Squeeze Personalizado

SQ263
L 6.8 | A 20.5 | P 6.8 cm
105 g | 550 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.3 x 18.3 x 11.2 | Peso = 130 g

Squeeze Personalizado

SQ264
L 7.3 | A 18.3 | P 11.2 cm
130 g | 550 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.0 x 23.0 x 7.0 | Peso = 105 g

Squeeze Personalizado

SQ262
L 7.0 | A 23.0 | P 7.0 cm
105 g | 680 ml

Squeeze com Borrifador Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.0 x 26.0 x 10.0 | Peso = 155 g

Squeeze com Borrifador Personalizado

SQ252
L 7.0 | A 26.0 | P 10.0 cm
155 g | 650 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 8.0 x 24.8 x 7.3 | Peso = 145 g

Squeeze Personalizado

SQ241
L 8.0 | A 24.8 | P 7.3 cm
145 g | 700 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.5 x 26.5 x 7.5 | Peso = 155 g

Squeeze Personalizado

SQ218
L 7.5 | A 26.5 | P 7.5 cm
155 g | 800 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 9.2 x 20.0 x 7.5 | Peso = 92 g

Squeeze Personalizado

SQ217
L 9.2 | A 20.0 | P 7.5 cm
92 g | 600 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.0 x 22.5 x 7.0 | Peso = 142 g

Squeeze Personalizado

SQ171
L 7.0 | A 22.5 | P 7.0 cm
142 g | 610 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.3 x 23.3 x 7.3 | Peso = 90 g

Squeeze Personalizado

SQ158
L 7.3 | A 23.3 | P 7.3 cm
90 g | 700 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.5 x 19.7 x 9.5 | Peso = 50 g

Squeeze Personalizado

SQ157
L 6.5 | A 19.7 | P 9.5 cm
50 g | 550 ml

Squeeze  Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.6 x 22.5 x 7.4 | Peso = 137 g

Squeeze Personalizado

SQ154
L 7.6 | A 22.5 | P 7.4 cm
137 g | 700 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.4 x 24.1 x 8.7 | Peso = 153 g

Squeeze Personalizado

SQ147
L 7.4 | A 24.1 | P 8.7 cm
153 g | 650 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 10.2 x 36.5 x 10.2 | Peso = 191 g

Squeeze Personalizado

SQ140
L 10.2 | A 36.5 | P 10.2 cm
191 g | 1500 ml

Squeeze Dobrável Personalizado | Dimensões (L x A x P): 11.0 x 21.8 x 6.4 | Peso = 28 g

Squeeze Dobrável Personalizado

SQ133
L 11.0 | A 21.8 | P 6.4 cm
28 g | 460 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 7.3 x 26.7 x 7.3 | Peso = 105 g

Squeeze Personalizado

SQ131
L 7.3 | A 26.7 | P 7.3 cm
105 g | 700 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.8 x 20.3 x 6.8 | Peso = 75 g

Squeeze Personalizado

SQ130
L 6.8 | A 20.3 | P 6.8 cm
75 g | 750 ml

Squeeze Dobrável  Personalizado | Dimensões (L x A x P): 11.9 x 26.0 x 3.0 | Peso = 25 g

Squeeze Dobrável Personalizado

SQ127
L 11.9 | A 26.0 | P 3.0 cm
25 g | 460 ml

Squeeze Personalizado | Dimensões (L x A x P): 6.9 x 24.7 x 6.9 | Peso = 115 g

Squeeze Personalizado

SQ126
L 6.9 | A 24.7 | P 6.9 cm
115 g | 790 ml